KLOVNE-KORPSET

De klovne som Danske Plejehjemsklovne sender ud på besøg er professionelle og har flere års erfaringer med at arbejde med ældre, mennesker med demens eller andre kognitive udfordringer.

Alle plejehjemsklovnene arbejder ud fra værdierne:

RESPEKT – for hvert enkelt menneske og dennes livssituation

VÆRDIGHED – og ligeværdighed i alle typer af relationer

NYSGERRIGHED – på mennesker, møder, historier og situationer

Et møde med en plejehjemsklovn skal være en passende, positiv forstyrrelse!

Hvor kan du møde Danske Plejehjemsklovne?

Danske Plejehjemsklovne har som ambition at alle, der bor på plejehjem eller bosted skal have mulighed for at få besøg af professionelle klovne.
Men alt lader sig ikke gøre på een gang – og lige nu er det plejehjem og bosteder i Region Midt, Region Syd og Nordsjælland, der har og har haft glæde af Danske Plejehjemsklovnes besøg.

Efterhånden som foreningen rejser penge og får doneret midler vil flere plejehjem og bosteder i andre regioner også få mulighed for at få besøg.

Det er ikke en menneske-ret at få besøg af klovne, men det gør hverdagen ret meget sjovere, og det er heller ikke værst!

Danske Plejehjemsklovne er en almennyttig og velgørende forening, der arbejder for at udbrede brugen af professionelle klovne i ældreplejen og omsorgssektoren. Foreningen arbejder desuden for at udbrede kendskabet til den effekt, som plejehjemsklovnenes arbejde har på trivsel og livsglæde hos mennesker på plejehjem.

Foreningen blev stiftet i forsommeren 2020.

Foreningens bestyrelse og frivillige i sekretariatet arbejder ulønnet.
Foreningen modtager ingen offentlig støtte, og er derfor dybt afhængig af velvillige fonde, støttemedlemmer, private donationer og sponsorer.

Danske Plejehjemsklovne står på skuldrene af mange års klovneerfaring, hvoraf noget har fået fysisk form i rapporter og essays. Læs med her:

En Mærkbar Forskel – omsorgsklovne til mennesker med svær demens
Et præforskningsprojekt støttet af TrygFonden. (Hent pdf)

Klovne gør en forskel i demensplejen
Kort og letlæst essay om resultaterne fra En Mærkbar Forskel. (Gå til tidsskriftet Klinisk Sygepleje)

Klovne i Ældreplejen
Projektrapport om hvad der sker, når klovne besøger det samme plejehjem mange gange. (Hent pdf)

Bestyrelse for Danske Plejehjemsklovne anno 2022

Bestyrelsen 2022-23

Merete Bennedsen – Formand
Mette Østergaard – Kasserer
Thomas Duholm-Marcher
Anna Petersen
Tanja Marcher Noe

En forstyrrelse direkte i din mailboks

* indicates required
Muligheder ....

Plejehjemsklovne-nyt i din mailboks

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev – som bliver udsendt med ujævne mellemrum – modtager du en lille velkommen-og-tak-for-din-interesse-gave i form af en artikel, der beskriver et par af plejehjemsklovnenes oplevelser og møder med mennesker på plejehjem i Danmark.