Danske Plejehjemsklovne er en NGO, der arbejder for at udbrede brugen af professionelle plejehjemsklovne i plejesektoren i hele Danmark.

Foreningen er den eneste klovneNGO i Danmark, der udelukkende har fokus på voksne. Vores plejehjemsklovne besøger plejehjem, daghjem og bosteder for voksne. Ud over at være dygtige klovne og dygtige til at møde mennesker, så ved de en masse om demens, udviklingshandicap og psykriatriske udfordringer.

Danske Plejehjemsklovne modtager ingen offentlig støtte. Foreningen er derfor afhængig af private donationer og fondsmidler. De økonomiske midler foreningen rejser og får doneret går til at sende professionelle plejehjemsklovne ud til mennesker, der bor på plejehjem eller bosteder for voksne.

Danske Plejehjemsklovne arbejder ud fra  værdierne:
RESPEKT
VÆRDIGHED
NYSGERRIGHED

Hvad er den alvorlige baggrund for Danske Plejehjemsklovnes arbejde?

mennesker formodes at have demens (kilde: Nationalt videnscenter for Demens)

mennesker bor på plejehjem (kilde: Sundhedsdatastyrelsen)

%

af alle der bor på plejehjem i Danmark har en demensdiagnose (kilde: Alzheimerforeningen)

Gør en forskel sammen med os

 

Som støttemedlem hos Danske Plejehjemsklovne hjælper du os med at gøre en positiv og mærkbar forskel for ældre og mennesker med demens på landets plejehjem.

Du støtter også vores arbejde hos voksne på bosteder – herunder de ældre med udviklingshandicap, der udvikler demens.

Et støttemedlemskab koster kr. 250,- om året.

Støttekontingenter går direkte til klovnenes arbejde og til drift af foreningen.

mennesker skønnes at have et udviklingshandicap (kilde: LEV)

mennesker bor på botilbud (kilde: Ekspertudvalget på Socialområdet)

%

af alle med Downs Syndrom menes at udvikle demens omkring 45-50 år alderen (kilde: Nationalt Videnscenter for Demens)

En forstyrrelse direkte i din mailboks

* indicates required
Muligheder ....

Plejehjemsklovne-nyt i din mailboks

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev – som bliver udsendt med ujævne mellemrum – modtager du en lille velkommen-og-tak-for-din-interesse-gave i form af en artikel, der beskriver et par af plejehjemsklovnenes oplevelser og møder med mennesker på plejehjem i Danmark.

De støtter Danske Plejehjemsklovnes arbejde

Oliz / Koko-Nora ApS
Inner Wheel – Distrikt 45
Region Midts “Kultur som sundhedsfremme-pulje”
Lions Club Horsens
Familien Hansens Fond
S.T.O.P. A/S
Lions Club Odder
Inge og Asker Larsens Fond
Familien Hede Nielsens Fond
Kulturministeriets Aktivitetspulje
Y Mens Club Marselisborg
Y Mens Club Kolding
Y Mens Club Vejle
Y Mens Club Varde
Lions Club Give
Lions Club Ringkøbing
Lind Horsens A/S
Wellness Nordic A/S
Begravelsesforretningen HORNSLETH’s EFTF.
Jaguar Swiss