Hvad kan I forvente af et besøg?

Et stjernestundsbesøg af Danske Plejehjemsklovne planlægges i samspil med personale og ledelse.

Besøg foregår almindeligvis formiddag – dvs. ca. kl. 10-12. (Skriv i ansøgningen, hvis I ønsker jer noget andet)

Der kommer altid to plejehjemsklovne.

Plejehjemsklovnene går på besøg hjemme hos beboerne eller møder beboerne i fællesrum. Plejehjemsklovnene møder mennesker og ikke diagnoser. I får heller ikke brug for hverken stolerækker eller festsalen for at have besøg af os!

Hvad er et projekt sammen med os?

I kommer ikke til at indgå i et projekt sammen med os, uden at vi har aftalt det og har forventningsafstemt præmisserne. Så det er helt ufarligt at sætte kryds i ønsket om projektdeltagelse. I de fleste projektansøgninger vil vi gå efter at skabe besøgsrækker – så stjernestunderne kan blive til stjerneregn!

Ansøg om stjernestunder med Danske Plejehjemsklovne

Har I lyst til blive en del af Danske Plejehjemsklovne - gennem f.eks. projekter?

3 + 14 =

Sigt efter stjernerne! Send en ansøgning!
Antallet af besøg, der kan uddeles, er afhængigt af de midler, det er lykkes foreningens bestyrelse at rejse.
Alle ønsker gemmes, så selvom du ikke hører fra os lige nu – så har vi ikke glemt eller overset dig!

Når klovnene kommer forbi er det som om, at tid og sted bliver glemt og vi alle blot er i nuet – et magisk nu

Ansat, Slotsgården Horsens

Et ønske om et stjernestundsbesøg eller tilkendegivelse om projektdeltagelse bliver ikke forældet hos os. 

Vi kontakter jer altid inden en projektansøgning sendes af sted. 

I kan naturligvis kontakte os, hvis I ikke ønsker at stå som stjernestundsansøger eller projektdeltager mere.

KLOVNE-KORPSET

De klovne som Danske Plejehjemsklovne sender ud på besøg er professionelle og har flere års erfaringer med at arbejde med ældre, mennesker med demens eller andre kognitive udfordringer.

Alle plejehjemsklovnene arbejder ud fra værdierne:

RESPEKT – for hvert enkelt menneske og dennes livssituation

VÆRDIGHED – og ligeværdighed i alle typer af relationer

NYSGERRIGHED – på mennesker, møder, historier og situationer

Et møde med en plejehjemsklovn er altid en passende, positiv forstyrrelse!

 

 

Subscribe

* indicates required
Muligheder ....

Plejehjemsklovne-nyt i din mailboks

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev – som bliver udsendt med ujævne mellemrum – modtager du en lille velkommen-og-tak-for-din-interesse-gave i form af en artikel, der beskriver et par af plejehjemsklovnenes oplevelser og møder med mennesker på plejehjem i Danmark.